No Upfront Process Fee

Call / WhatsApp / WeChat ID (smartloan2u) 010-530 5551 / 03-5637 8333

Pinjaman Cagaran

Rumah Kediaman

Hartanah seperti rumah teres bertingkat dua, rumah bandar atau jenis-jenis lain yang boleh dicagarkan kepada kami.

Rumah Kedai

Semua jenis rumah kedai yang di tempat bersesuaian boleh dicagarkan.

Tanah

Tanah kosong yang berdekatan di jalan raya utama.

Kondominium / Pangsapuri

Kondominium, pangsapuri ataupun rumah pangsa yang mempunyai geran strata boleh dicagarkan.

Laptop/Tablet

Laptop atau tablet mestilah berfungsi dan dapat digunakan.

Barang Hiasan Emas

Barang hiasan emas yang dicagarkan akan dinilaikan oleh penilai kami.

Tentang Pinjaman Cagaran Kami

Kami Memberi Pinjaman Bercagar Bernilai Tinggi Kepada Rumah, Rumah Kedai Atau Tanah Kosong. Kami Akan Menilai Barang Cagaran Anda, Jika Jumlah Cagaran Dapat Diterima Oleh Anda, Wang Tunai Akan Diberikan Segera Kepada Anda Bersama-Sama Dengan Resit Cagaran. Kami Menerima Cagaran Seperti Rumah Teres, Banglo, Semi-D, Town House ,Rumah Kedai, Tanah Kosong Dan Lain-Lain. Anda Perlu Membawa Barangan / Dokumen Anda Yang Ingin Dicagarkan Dan Serahkan Kepada Kami Untuk Pengesahan. Penebusan Barang Cagaran Anda Boleh Dibuatkan Selepas Penyelesaian Baki Hutang Telah Dijelaskan.

Mohon Sekarang